طراحی مهر چقدر در معرفی شما مؤثر است؟

مهر شما نشانه شخصیت شماست

در دنیای مدرن امروز که افراد و کسب و کارها به دنبال ایجاد تمایز و برتری نسبت به رقبایشان هستند داشتن یک مهر زیبا و جذاب می‌تواند به راحتی این تمایز را ایجاد و شخصیت منحصر بفردی به شما یا کسب و کارتان بدهد. افراد با درج مهری متفاوت در تمامی مراودات کاغذی روزمره، شخصیتی متفاوت از خود به نمایش می‌گذارند و با این اتفاق به ظاهر ساده به مدت نامحدودی در ذهن مخاطبانشان ثبت می‌شوند.

  • روی چک ها‌
  • روی فرم ها
  • روی قرار داد ها
  • اسناد و مدارک و هر جا که نیاز به امضاء داشته باشد

نمونـه مهـر های شخصـی

“مهـر شمـا نشانـه شخصیـت شمـاست”

فـرم سفـارش مهـر شخصی

طراحی مهر

  • قیمت: 1,200,000 تومان
  • در صورتی که کد تخفیف دارید اینجا وارد کنید و روی اجرا بزنید
  • 0 تومان
فهرست