تعداد رنگ چاپ مورد نظر خود برای صفحات داخلی را با توجه به نوع صفحه آرایی خودتان مشخص کنید.

چاپ   چاپ    چاپ

نکته: رنگ چاپی در چاپ تک رنگ و دورنگ هر رنگی می تواند باشد و محدودیتی ندارد.
نکته:
چاپ ۴ رنگ به چاپ تمام رنگی صفحات گفته می شود.
نکته: چاپ ۵ رنگ به چاپی گفته می شود که علاوه بر چهار رنگ اصلی یک رنگ اضافه تر مانند طلایی، نقره ای و … داشته باشد.

فهرست