پس از گذشت بیش از ۱۲ سال از تاسیس مرکز توسعه کسب و کار رسانه هنر نقش جهان (رهنج) فعالیت این مجموعه در سه بخش طراحی و چاپ، آگهی و تبلیغات و همچنین در زمینه IT وسعت می یابد. نیروهای مجرب و کار آزموده، مدیریت کارآمد و حرفه ای و همچنین ایده های ناب و بکر باعث شده است که مجموعه رهنج تبدیل به یک برند مهم در حوزه های فعالیت خود بشود.
وجود ساختار های مناسب ارتباط با مشتری باعث شده است که مشتریان پرشمار این مجموعه با رضایت کامل از خدمات مرکز توسعه کسب و کار رهنج استفاده نموده و این مجموعه را به اطرافیان خود پیشنهاد دهند. مجموعه رهنج از بسیاری از مشتریان خود تقدیر نامه و گواهی حسن انجام کار دریافت نموده است که این مسئله گواه فعالیت بی دریغ این مجموعه است.
ساختار فعالیت این مجموعه بر پایه ی ایده ها و افکار نوین و خلاق بنا شده است که با استفاده از روش های نو و جدید امکان رفع نیاز های مشتریان وجود داشته باشد و به صاحبان مشاغل در رشد و توسعه کسب و کارشان کمک شود.

نام مدیر عامل:حسین قاسم زاده

ارائه دهنده ی کلیه ی خدمات چاپ و تبلیغات و آی تی

فهرست